Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Europejski Fundusz Społeczny

Poniedziałek, 24 listopada 2008 (14:06)

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Wtorek, 17 listopada 2015 (07:53)

Od 28 października 2015 r. obowiązuje kolejna wersja „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”.