Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Punkt Informacyjny Działania 6.1

Czwartek, 3 września 2009 (15:02)

Punkt informacyjny dla Działania 6.1 POKL

Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30

II piętro, pokój nr 211

Maciej Recki

tel./fax (58) 32-61-822 lub 32-61-807

Przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.


Adres mailowy:
efs@wup.gdansk.pl

UWAGA: Informacje, które powinny być zawarte w korespondencji wysyłanej pocztą elektroniczną w celu przyjmowania i załatwiania spraw - zobacz.

 

ZAPRASZAMY !!!


UWAGA.

Za realizację pozostałych priorytetów i działań w PO KL, w województwie pomorskim odpowiedzialny jest Instytucja Pośrednicząca pierwszego stopnia:

 

Lista punktów informacyjnych EFS dostępna jest na stronie "Znajdź punkt"