Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiana w naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020.

Czwartek, 14 marca 2019 (11:48)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że w dokumencie Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonym dnia 18 lutego 2019 r. wprowadzono zmianę polegającą na doprecyzowaniu zapisów w zakresie pkt. III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Czwartek, 14 lutego 2019 (11:59)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

 na lata  2019/2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Osi Priorytetowej 5  Zatrudnienie

 

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

 

Poddziałania 5.1.2   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie

od  18.02.2019 do 01.03.2019 w godz. 8.00 - 15.00

Podręcznik Beneficjenta SL 2014 i uszczegółowienia. Nowe wersje.

Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:12)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.5), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020.

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:27)

29 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

10 lat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich!

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:23)

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce (PIFE).

Celem powstania Sieci było zapewnienie szerokiego i bezpłatnego dostępu do informacji o Funduszach Europejskich na terenie całego kraju.

Od 2008 r. specjaliści ds. Funduszy Europejskich przeprowadzili ponad 2 miliony konsultacji, uczestniczyli w ponad 11 tysiącach spotkań informacyjnych i szkoleń oraz zorganizowali ponad 15 tysięcy tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych (w miejscowościach, w których punkty nie mają swojej stałej siedziby).

Obecnie Sieć liczy 74 punkty informacyjne. Zatrudnionych jest w niej ok. 300 specjalistów ds. Funduszy Europejskich, którzy oferują swoją pomoc m.in. przedsiębiorcom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na portalu Funduszy Europejskich.

Dostępność w projektach – szkolenie.

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:21)

12 grudnia, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Dostępność w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do 14:30, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Żabi Kruk 16 (parter), Gdańsk, sala nr 16.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na portalu Funduszy Europejskich.

 

Zasada konkurencyjności – szkolenie.

Wtorek, 13 listopada 2018 (14:32)

20 listopada, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”.

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:00 do 15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

lub

portalu Funduszy Europejskich.

Wyznaczenie minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej na 2019 r. dla RPO.

Piątek, 26 października 2018 (11:33)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na portalu Funduszy Europejskich zamieściło komunikat dotyczący minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Zarządzające regionalnymi programami (IZ RPO) w 2019 r.

 

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów przyjętych do realizacji, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie na Pomorzu to #Realnarzeczywistość. Kampania informacyjna.

Poniedziałek, 15 października 2018 (14:33)

Trwa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). To unijny program realizowany na terenie Pomorza, przez samorząd województwa pomorskiego.

Dzięki tej akcji możesz poznać projekty, które są realizowane w Twoim regionie, okolicy.

Obecnie jest ich bardzo dużo. A może korzystasz z któregoś z nich?

 

Wejdź i zobacz.

www.rpo.pomorskie.eu

 

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 15 października 2018 (14:20)

11 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.


SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Strona 1 z 17