Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dokumenty i opracowania

Środa, 3 grudnia 2008 (09:40)

PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPORZL:

- SPORZL
- SPORZL uzupełnienie
- Poradnik dla beneficjentów (SPO RZL)
- Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPORZL
- Podręcznik dot. kwalifikowalności wydatków w ramach SPORZL

Dz. 1.2 i 1.3 - SPO RZL - RPRD 2007-08

Środa, 28 marca 2007 (11:00)

RAMOWE PLANY REALIZACJI DZIAŁAŃ
1.2 I 1.3 SPO RZL NA LATA 2007-2008

 

SPORZL - nowe rozporządzenia i komunikaty MRR

Wtorek, 27 lutego 2007 (09:59)

Nowe rozporządzenia i komunikaty
Ministra Rozwoju Regionalnego.

 

SPORZL - Zwrot niewykorzystanych dotacji

Piątek, 8 grudnia 2006 (07:52)

Zwrot niewykorzystanych dotacji w ramach SPORZL


 

SPORZL - Informacja nt. zamówień publicznych

Środa, 27 września 2006 (11:10)

Informacja nt. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w projektach
szkoleniowych w ramach SPO RZL


 

Dz. 1.2 i 1.3 - SPO RZL - RPRD 2006

Środa, 1 lutego 2006 (09:00)

RAMOWE PLANY REALIZACJI DZIAŁANIA
1.2 I 1.3 SPO RZL NA ROK 2006

 

Nowa wersja Poradnika i Wytycznych - SPORZL

Środa, 18 stycznia 2006 (09:00)

NOWE WERSJE "PORADNIKA DLA BENEFICJENTÓW SPO RZL"
ORAZ "WYTYCZNYCH DLA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH
W REALIZACJI SPO RZL"

 

Nowa wersja Podręcznika dot. kwalifikowalności SPORZL

Środa, 18 stycznia 2006 (10:30)

NOWA WERSJA "PODRĘCZNIKA
DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH SPO RZL"

 

Kwalifikowanie kosztów dojazdu - SPORZL

Piątek, 12 sierpnia 2005 (09:43)

ZASADY DOKUMENTOWANIA I KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
NA DOJAZDY BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
W RAMACH SPO RZL

 

Dz. 1.2 i 1.3 - SPO RZL - Zmiana RPRD

Piątek, 24 czerwca 2005 (13:03)

ZMIANA RAMOWYCH PLANÓW REALIZACJI DZIAŁANIA
1.2 I 1.3 SPO RZL