Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Działanie 2.1 ZPORR

Wtorek, 16 grudnia 2008 (09:46)
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego.

Dz. 2.1 - wyjaśnienia dot. grupy docelowej

Środa, 18 października 2006 (08:50)
Informacja na temat kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych w ramach działania 2.1 ZPORR.

Dz. 2.1 - wyjaśnienia dot. grupy docelowej

Piątek, 22 września 2006 (11:30)
Informacja na temat kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych w ramach działania 2.1 ZPORR.

Dz. 2.1 - wyjaśnienia dot. grupy docelowej

Piątek, 22 września 2006 (11:00)
Informacja na temat kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych w ramach działania 2.1 ZPORR.

Dz. 2.1 - Zamknięcie konkursu 01/2.1/06

Piątek, 25 sierpnia 2006 (15:30)
Działanie 2.1 ZPORR zamknięcie konkursu 01/2.1/2006.

Dz. 2.1 - Zamknięcie konkursu 01/2.1/06

Piątek, 25 sierpnia 2006 (15:30)
Działanie 2.1 ZPORR zamknięcie konkursu 01/2.1/2006.

Konkurs 01/2.1/2006 - lista rankingowa KOP 3 - 24.08.2006

Czwartek, 24 sierpnia 2006 (13:15)
Konkurs 01/2.1/06 Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” ZPORR. Decyzja w sprawie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 3 posiedzenia Komisji Oceny Projektów z 24.08.2006.

Konkurs 01/2.1/06 - Inf. nt. terminu posiedzenia KOP_3

Wtorek, 20 czerwca 2006 (08:30)

Informacja nt. terminu kolejnego posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu 01/2.1/06
na działanie 2.1 ZPORR

Konkurs 01/2.1/2006 - lista rankingowa - 31.05.2006

Środa, 14 czerwca 2006 (14:45)

Konkurs 01/2.1/06
Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” ZPORR
Decyzja w sprawie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 2 posiedzenia Komisji Oceny Projektów
z 31.05.2006

 

Konkursy 01/2.1,2.3,2.4/06 - Inf. nt. terminu posiedzenia KOP_2

Czwartek, 18 maja 2006 (09:30)

Informacja nt. terminu obrad Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursów 01/2.1/06, 01/2.3/06 i 01/2.4/06
na działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR

Strona 1 z 4