Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Działanie 2.3 ZPORR

Wtorek, 16 grudnia 2008 (09:59)
Działanie 2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Dz. 2.3 - Zamknięcie konkursu 03/2.3/05 i 01/2.3/06

Piątek, 29 grudnia 2006 (08:00)

DZIAŁANIE 2.3 ZPORR
ZAMKNIĘCIE KONKURSU 03/2.3/2005 i 01/2.3/2006

Konkurs 01/2.3/2006 - lista rezerwowa KOP 3 - 20.12.2006

Środa, 20 grudnia 2006 (15:00)

   Konkurs 01/2.3/06
Działanie 2.3 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”
Decyzja w sprawie listy rezerwowej projektów w ramach 3 posiedzenia Komisji Oceny Projektów
z 20.12.2006

Konkurs 01/2.3/06 - Inf. nt. terminu posiedzenia KOP_3

Czwartek, 7 grudnia 2006 (08:00)

Informacja nt. terminu kolejnego posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu 01/2.3/06
na działanie 2.3 ZPORR

Dz. 2.3 - wyjaśnienia dot. grupy docelowej

Czwartek, 5 października 2006 (12:00)

Kwalifikowanie Beneficjentów Ostatecznych
w działaniu 2.3 ZPORR

 

Konkurs 01/2.3/2006 - lista rankingowa KOP 2 - 02.10.2006

Poniedziałek, 2 października 2006 (11:00)

   Konkurs 01/2.3/06
Działanie 2.3 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”
Decyzja w sprawie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 
2 posiedzenia Komisji Oceny Projektów
z 02.10.2006

Dz. 2.3 - Zmiana RPRD 2.3 ZPORR na 2006r.

Poniedziałek, 17 lipca 2006 (13:00)

ZMIANA RAMOWEGO PLANU
REALIZACJI DZIAŁANIA 2.3 ZPORR NA ROK 2006

Konkurs 01/2.3/06 - Inf. nt. terminu posiedzenia KOP_2

Wtorek, 4 lipca 2006 (15:30)

Informacja nt. terminu kolejnego posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu 01/2.3/06
na działanie 2.3 ZPORR

Konkursy 01/2.1,2.3,2.4/2006-przekroczenie terminu oceny formalnej

Środa, 26 kwietnia 2006 (15:15)

INFORMACJA NT. PRZEKROCZENIA TERMINU
OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI
NA KONKURSY 01/2.1/2006, 01/2.3/2006 I 01/2.4/2006

Dz. 2.3 i 2.4 - otwarcie konkursu 01/2.3/06 i 01/2.4/06 - przypomnienie

Wtorek, 14 marca 2006 (07:30)

 

OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW
Strona 1 z 4