Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Działanie 2.4 ZPORR

Wtorek, 16 grudnia 2008 (10:16)
Działanie 2.4

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Dz. 2.4 - Zamknięcie konkursu 03/2.4/05 i 01/2.4/06

Czwartek, 7 grudnia 2006 (08:00)

DZIAŁANIE 2.4 ZPORR
ZAMKNIĘCIE KONKURSU 03/2.4/2005 i 01/2.4/2006

Konkurs 01/2.4/06 - lista rezerwowa

Wtorek, 5 grudnia 2006 (14:16)

 

Lista rezerwowa wniosków w ramach konkursu 01/2.4/06 z dnia 05.12.2006

Konkurs 01/2.4/06 - Inf. nt. terminu posiedzenia KOP_5

Środa, 22 listopada 2006 (13:20)

Informacja nt. terminu kolejnego posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu 01/2.4/06
na działanie 2.4 ZPORR

Dz. 2.4 - Informacja nt. zasad rekrutacji

Środa, 18 października 2006 (09:00)

Informacja na temat kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych
w ramach Działania 2.4 ZPORR

 

Dz. 2.4 - Informacja nt. zasad rekrutacji

Wtorek, 10 października 2006 (12:00)

Informacja na temat zasad rekrutacji
Beneficjentów Ostatecznych w ramach Działania 2.4 ZPORR

 

Konkursy 01/2.3/06, 01/2.4/06 - Wstrzymanie naboru wniosków

Poniedziałek, 9 października 2006

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
2.3 I 2.4 ZPORR


Konkursy 01/2.3/06, 01/2.4/06 - Informacja o terminie wstrzymania naboru wniosków

Wtorek, 26 września 2006 (15:10)

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
2.3 I 2.4 ZPORR


Konkurs 01/2.4/2006 - lista rankingowa KOP 4- 25.09.2006

Poniedziałek, 25 września 2006 (13:10)
   Konkurs 01/2.4/06
Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” ZPORR
Decyzja w sprawie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 4 posiedzenia Komisji Oceny Projektów
z 25.09.2006

Dz. 2.4 - wyjaśnienia dot. grupy docelowej

Piątek, 22 września 2006 (11:00)

Informacja na temat kwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych
w ramach działania 2.4 ZPORR

 

Strona 1 z 4