Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Generator Wniosków

Piątek, 28 listopada 2008 (13:29)

Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
Program można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika , tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.


Wersja on-line:

Korzystanie z tej wersji programu wymaga stałego podłączenia do sieci Internet. MRR w wersji on-line, udostępniło tylko Generator Wniosków Aplikacyjnych.


Obecna wersja GWA 8.7 jest dostępna pod adresem:

  • https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87 - łącze szyfrowane
    wykorzystuje szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). SSL ma na celu podnieść bezpieczeństwo przesyłania danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, podczas pracy z GWA.

Pobierz:

Instrukcja wypełniania wniosku wersja 8.7 (PDF 4,9 MB)

Zobacz:

Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

Wersja off-line:

Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.7.2 w wersji off-line (Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor) został udostępniony w lutym 2014 r.

Pobierz:

GWA-Edytor v 8.7.2 wersja pełna (ZIP 55 MB)

GWA-Edytor v 8.7.2 wersja aktualizująca (ZIP 26,2 MB)


Dodatkowo informujemy,

że na stronie http://www.efs.2007-2013.gov.pl/generatory_wnioskow/ znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.

Jeśli wyniknie potrzeba skorzystania z archiwalnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor, to w celu udostępnienia prosimy o kontakt pod numerem 58 32 61 807.

 


Generator Wniosków Płatniczych

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność

Do pobrania:

Zgłoszenie problemu - efs.2007-2013.gov.pl

Zobacz GWP na stronie efs.2007-2013.gov.pl


Jeśli wyniknie potrzeba skorzystania z archiwalnej wersji Generatora Wniosków o Płatność, to w celu udostępnienia prosimy o kontakt pod numerem 58 32 61 807.


Od 25 lutego 2014 r. obowiązki w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL przejmuje inna firma.

W związku z tym ulegają zmianie dane kontaktowe do działu HelpDesk:

Telefon: (81) 311-00-32
Fax: (81) 463-44-69
E-mail: generator@britenet.com.pl

Usługa wsparcia technicznego będzie świadczona bez zmian, w dniach roboczych od godziny 8:15 do godziny 16:15.

Wszystkie dane kontaktowe do działu HelpDesk wraz z aktualna procedurą zgłaszania problemów udostępnione są na stronie www.efs.2007-2013.gov.pl w dziale Generatory.