Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

SPORZL – Konieczność przechowywania dokumentacji do 20.09.2015 r.

Piątek, 1 marca 2013 (08:48)


Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r., okres przechowywania dokumentów przez beneficjentów realizujących projekty w czasie trwania perspektywy finansowej 2004-2006,

 

to trzy lata od wypłaty przez Komisję płatności końcowej dla danego programu.

Informujemy, że wypłata salda końcowego nastąpiła 20 września 2012 r., dlatego też następuje przedłużenie terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, mimo daty wynikającej z § 12 minimalnego zakresu wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym dokumenty dotyczące SPO RZL trzeba przechowywać do 20 września 2015 r.

Zobacz pismo z dnia 24.02.2013 o sygnaturze DZF-IV-705-7-TK/13 (PDF 194 KB).

ZPORR - zmiany terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją ZPORR - EFS

Piątek, 12 października 2012 (08:14)

ZPORR

Instytucja Zarządzająca ZPORR informuje, iż biorąc pod uwagę datę płatności salda końcowego dla ZPORR – EFS, termin, w którym upływa okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu został przedłużony do dnia 31 grudnia 2014 r.

ZPORR - Nowy termin przechowywania dokumentacji ZPORR

Wtorek, 10 kwietnia 2012 (14:11)

ZPORRBeneficjenci, którzy realizowali projekty w okresie programowania 2004-2006 w ramach 2 priorytetu ZPORR, mają obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 2014 roku.Takie stanowisko przyjęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Pobierz:

Pismo o sygnaturze DKR-IV-758-1-ABI/12 z 15 marca 2012 r. (PDF 648 KB)

Dz. 2.2 ZPORR - Zamknięcie konkursu nr 01/2.2/2009

Środa, 20 maja 2009 (07:38)

ZPORR
Działanie 2.2 ZPORR zamknięcie konkursu 01/2.2/2009

Dz. 2.2 ZPORR - Lista rankingowa konkursu nr 01/2.2/2009

Piątek, 10 kwietnia 2009 (12:19)

ZPORR
Lista rankingowa projektów złożonych na konkurs nr 01/2.2/2009

Dz. 2.2 ZPORR - Zmiana Dokumentacji Konkursowej 01/2.2/2009

Czwartek, 26 marca 2009 (15:11)

ZPORR
Zmiana Załącznika Nr 3. do Dokumentacji konkursu nr 01/2.2/2009 - Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT:

Działanie 2.2 ZPORR Ramowy Plan Realizacji Działania na 2009 r.

Środa, 4 marca 2009 (13:44)

ZPORR
Ramowy plan realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2009.

Konkurs DOBRE PRAKTYKI EFS 2008 - II edycja

Czwartek, 28 lutego 2008 (08:39)
Europejski Fundusz Społeczny

Projektodawco!
Rusza II edycja Konkursu "Dobre praktyki EFS 2008".

EFS. WUP w Gdańsku wśród najlepszych

Czwartek, 23 sierpnia 2007 (08:07)
Europejski Fundusz SpołecznyZ wyliczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że WUP w Gdańsku jest jednym z najlepiej rozliczających się wojewódzkich urzędów pracy w Polsce w powierzonych mu działaniach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

EFS - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki

Czwartek, 19 lipca 2007 (14:59)


EFS - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki.
Strona 1 z 3