Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.2 - Podpisanie umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Piątek, 24 lutego 2012 (14:33)

Przedstawiamy Państwu kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 z 2012.02.22 (PDF 221 KB).

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 z 2012.02.23 (PDF 221 KB).


Zobacz:

Ogłoszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Podpisano kolejne umowy z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Piątek, 17 lutego 2012 (11:49)

Przedstawiamy Państwu kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 z 2012.02.15 (PDF 221 KB).


Zobacz:

Ogłoszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Podpisano kolejną umowę z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Poniedziałek, 13 lutego 2012 (12:20)

W dniu 09.02.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 stan na dzień 09.02.2012 r. (PDF 222 KB)


Zobacz:

Ogłoszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Podpisano kolejne umowy z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Poniedziałek, 13 lutego 2012 (12:21)

Przedstawiamy Państwu podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 stan na dzień 08.02.2012r. (PDF 221 KB).


Zobacz:

Ogłoszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Podpisanie umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Poniedziałek, 13 lutego 2012 (12:23)

Przedstawiamy Państwu podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011 z 2012.01.31 (PDF 216 KB)

Zobacz:

Ogłoszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Czwartek, 12 stycznia 2012 (12:57)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zamyka w dniu 27 stycznia 2012 r. konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.2 - Lista rankingowa wniosków konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Środa, 11 stycznia 2012 (08:44)

Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs w ramach II rundy konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.2 - Harmonogram przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków

Czwartek, 29 grudnia 2011 (11:00)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania (po zakończeniu I rundy konkursowej) w odniesieniu do konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Pobierz plik (PDF 125 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.2/2011

Lista rankingowa wnisków konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

POKL 6.1.2 - Lista rankingowa wniosków konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011

Środa, 28 grudnia 2011 (08:35)

Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs w ramach I rundy konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2011.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.2 - Stan alokacji przeznaczonej na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2011

Piątek, 2 grudnia 2011 (15:30)

Informacja o trwaniu naboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 oraz o stanie alokacji przeznaczonej na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2011

Instytucja Pośrednicząca II stopnia przypomina, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.2/2011 (Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013).

Wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu znajdą Państwo w dokumentacji konkursowej dostępnej na naszej stronie internetowej.

Wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2011 wynosi: 8 779 893,59 PLN.

Stan do wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2011 na dzień 02.12.2011 r. wynosi: 8 779 893,59 PLN.

Stan złożonych wniosków o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na dzień 02.12.2011 r. (godzina 09.00) wynosi 16 na łączną kwotę: 7 275 531,98 PLN (wnioskowana kwota dofinansowania projektu).

Strona 1 z 4