Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2014 roku

Środa, 25 czerwca 2014 (10:53)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, przedstawia całościową listę aneksów do umów z powiatowymi urzędami pracy, dotyczące projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 w ramach PO KL.

Zobacz:

Podpisane aneksy na realizację projektów w 2014 roku (PDF 75 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2014 roku

Piątek, 11 kwietnia 2014 (13:28)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 3 kwietnia 2014 r., podpisał aneksy do umów z powiatowymi urzędami pracy, dotyczące projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 w ramach PO KL.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2014.04.03 (PDF 73 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2014 roku

Poniedziałek, 31 marca 2014 (11:35)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, między 25 a 27 marca 2014 r., podpisał aneksy do umów z powiatowymi urzędami pracy, dotyczące projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 w ramach PO KL.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2014.03.28 (PDF 73 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

Środa, 19 lutego 2014 (08:21)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2014 rok
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz więcej.

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie dotyczące zawieszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3

Środa, 15 stycznia 2014 (08:29)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zawiesza w dniu 14 stycznia 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony w terminie 02.01.2014 r. - 17.01.2014 r.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie,
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

Czwartek, 2 stycznia 2014 (09:20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2014 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.3 - Podpisane ostatnie aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku

Wtorek, 19 marca 2013 (09:48)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 12 i 13 marca 2013 r., podpisał pozostałe aneksy do umów z Powiatowymi Urzędami Pracy w: Kwidzynie, Pucku, Lęborku, Chojnicach, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie.

Zobacz:

Podpisane aneksy stan na 2013.03.18 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane kolejne aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku

Poniedziałek, 18 marca 2013 (07:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 8 marca 2013 r., podpisał aneksy do umów z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bytowie i w Gdańsku.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.08 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.3 - Podpisany kolejny aneks na realizację projektów systemowych w 2013 roku.

Wtorek, 12 marca 2013 (11:27)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 7 marca 2013 r., podpisał aneks do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie w ramach projektu „Zip – Zaradny i Przedsiębiorczy”.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.12 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku.

Czwartek, 7 marca 2013 (14:26)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 6 marca 2013 r., podpisał aneksy do umowy, z Powiatowymi Urzędami Pracy w Słupsku, w Tczewie i w Człuchowie.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.07 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

Strona 1 z 3