Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL - Projekt systemowy: Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego

Środa, 26 lutego 2014 (08:20)

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 13.02.2014, uchwałą nr 129/327/14, zatwierdził i przyjął do realizacji projekt systemowy pt.

"Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego”

w ramach

Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie dotyczące zawieszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3

Środa, 15 stycznia 2014 (08:27)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zawiesza w dniu 14 stycznia 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony w terminie 02.01.2014 r. - 17.01.2014 r.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie,
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

Czwartek, 2 stycznia 2014 (09:16)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2014 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

Środa, 19 lutego 2014 (08:11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2014 rok
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2014 roku

Poniedziałek, 31 marca 2014 (11:33)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, między 25 a 27 marca 2014 r., podpisał aneksy do umów z powiatowymi urzędami pracy, dotyczące projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 w ramach PO KL.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2014.03.28 (PDF 73 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2014 roku

Piątek, 11 kwietnia 2014 (13:38)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 3 kwietnia 2014 r., podpisał aneksy do umów z powiatowymi urzędami pracy, dotyczące projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 w ramach PO KL.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2014.04.03 (PDF 73 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.