Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.1/2007

Wtorek, 6 listopada 2007 (10:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do ...

 

POKL 6.1.1 - Zmiana dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.1/2007

Czwartek, 20 grudnia 2007 (14:47)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wprowadzona zmianę do dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.1/2007 w części III Wymagania konkursowe, Punkt 3.10 Wymagane załączniki do wniosku.

POKL 6.1.1 - Zakończenie naboru wniosków 01/POKL/6.1.1/2007

Piątek, 11 stycznia 2008 (12:24)

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie pilotażowym (01/POKL/6.1.1/2007) w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL.

POKL 6.1.1 - Lista wniosków z minimum punktowym 01/POKL/6.1.1/2007

Wtorek, 11 marca 2008 (11:08)
Lista wniosków spełniających minimum punktowe, złożonych w ramach konkursu pilotażowego w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.