Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie naboru wniosków 01/POKL/6.1.3/2008

Piątek, 1 lutego 2008 (14:32)
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do ...

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.1/2008

Piątek, 8 lutego 2008 (14:24)
Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL 6.1.2 - Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.2/2008

Poniedziałek, 25 lutego 2008 (10:14)
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POKL 6.1.1 - Zmiany do konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2008

Wtorek, 4 marca 2008 (09:42)
Uwaga Projektodawcy! Przedłużeniu ulega termin naboru wniosków w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2008 do dnia 28 marca 2008r., w związku z zaktualizowanymi wersjami Wytycznych oraz nową wersją Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 02/POKL/6.1.1/2008

Piątek, 25 kwietnia 2008 (07:56)
Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.1 - Lista minimum punktowego 01/POKL/6.1.1/2008

Wtorek, 13 maja 2008 (13:29)
Lista minimum punktowego Konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2008

POKL 6.1.1 - Posiedzenie Komisji Oceny Projektów

Piątek, 16 maja 2008 (12:05)
Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że dnia 6 czerwca 2008 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 02/POKL/6.1.1/2008.
Rozpatrywane na nim będą projekty złożone do dnia 26 maja 2008 roku.

POKL 6.1.1 - Aktualizacja Dokumentacji 02/POKL/6.1.1/2008

Poniedziałek, 19 maja 2008 (10:15)
W związku z aktualizacją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 25.04.2008 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wprowadza zmiany do dokumentacji konkursowej nr 02/POKL/6.1.1/2008.

POKL 6.1.1 - Lista członków Komisji Oceny Projektów

Czwartek, 29 maja 2008 (13:16)
Lista członków KOP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (KONKURS NR 01/POKL/6.1.1/2007)

POKL 6.1.2 - Lista rankingowa 01/POKL/6.1.2/2008

Wtorek, 10 czerwca 2008 (14:50)
Lista rankingowa
Konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2008

Strona 1 z 2