Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie naboru wniosków 01/POKL/6.1.3/2009

Czwartek, 12 lutego 2009 (12:18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza!

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.1/2009

Czwartek, 12 lutego 2009 (12:33)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów

POKL 6.1.1 - Zmiana zapisów Dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.1/2009

Środa, 18 lutego 2009 (09:30)

UWAGA: Zmiana zapisów Dokumentacji konkursowej do konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2009 w punkcie 3.3 Forma finansowania i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy:

POKL 6.1.1 - Lista rankingowa i zamknięcie konkursu 01/POKL/6.1.1/2009

Środa, 3 czerwca 2009 (07:34)

Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2009

 

POKL 6.1.1 - Wydłużenie terminu informowania o ocenie merytorycznej projektu

Środa, 3 czerwca 2009 (07:36)

Informacja dotycząca wydłużenia terminu wysyłania do Beneficjenta pisma informującego o wyniku oceny merytorycznej projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL (Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2009).

 

POKL 6.1.1 - Zamknięcie konkursu 01/POKL/6.1.1/2009

Środa, 17 czerwca 2009 (15:02)

Informujemy, iż kwota środków przeznaczona na konkurs została wyczerpana.

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 02/POKL/6.1.1/2009

Wtorek, 30 czerwca 2009 (08:48)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów

POKL 6.1.1 - Komisja Oceny Projektów konkursu nr 02/POKL/6.1.1/2009

Poniedziałek, 13 lipca 2009 (14:19)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pragnie poinformować, o pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 02/POKL/6.1.1/2009.

 

POKL 6.1.1 - Lista rankingowa konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2009

Środa, 22 lipca 2009 (12:51)

Skorygowana lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2009

 

POKL 6.1.1 - Informacja o trwaniu naboru projektów nr 02/POKL/6.1.1/2009

Czwartek, 23 lipca 2009 (12:53)

Stan wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs nr 02/POKL/6.1.1/2009

Strona 1 z 3