Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.1/2010

Piątek, 15 stycznia 2010 (11:25)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów

POKL 6.1.1 - Informacja o posiedzeniu KOP i zawieszeniu naboru wniosków

Poniedziałek, 25 stycznia 2010 (14:21)

W związku z trwającym konkursem nr 01/POKL/6.1.1/2010 w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego pragnie poinformować,

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków

Środa, 3 lutego 2010 (15:14)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańskuw imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2010 rok

 

POKL 6.1.1 - Wyniki oceny merytorycznej konkursu 01/POKL/6.1.1/2010

Piątek, 19 lutego 2010 (11:28)

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/POKL/6.1.1/2010.

POKL 6.1.1 - Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010

Wtorek, 23 lutego 2010 (12:14)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zamyka w dniu 02 marca 2010r. konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów nr 01/POKL/6.1.1/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

POKL 6.1.1 - Lista wniosków w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010

Wtorek, 2 marca 2010 (12:59)

Ostateczna lista wniosków w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010 ocenionych z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów.

POKL 6.1.1 - Pozytywne rozpatrzenie protestu na etapie oceny formalnej

Czwartek, 18 marca 2010 (09:02)

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu na etapie oceny formalnej dot. wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs z zastosowaniem procedury przyśpieszonego wyboru projektów nr 01/POKL /6.1.1/2010

POKL 6.1.1 - Harmonogram etapów oceny i podpisania umowy - luty 2010 r.

Wtorek, 23 lutego 2010 (10:44)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do konkursu otwartego z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów nr 01/POKL/6.1.1/2010 - pobierz

POKL 6.1.1 - Zbiorcza informacja dotycząca konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010

Środa, 31 marca 2010 (13:03)

Przedstawiamy zbiorczą informację na temat zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010 z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów.

Pobierz informację, stan na dzień 31.03.2010 (PDF 215 KB)

Pobierz informację, stan na dzień 22.10.2010 (PDF 230 KB)

POKL 6.1.1 - Wyniki oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu w 2010 r.

Czwartek, 1 kwietnia 2010 (13:40)

Wynik oceny merytorycznej projektu przeprowadzonej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny formalnej w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2010.

Strona 1 z 5