Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków w 2011 r.

Wtorek, 1 lutego 2011 (13:29)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2011 rok

POKL VI - Lista rankingowa konkursu na projekty innowacyjne testujące

Piątek, 4 lutego 2011 (12:43)


W dniu 03 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 100/18/11 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs zamknięty nr 01/POKL/VI/IN/2010

POKL 6.1.3 - Przedłużenie terminu naboru wniosków w 2011 r. - Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

Czwartek, 10 lutego 2011 (08:41)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2011 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z planowaną przez Dysponenta Funduszu Pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmianą wysokości środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.3 - Przedłużenie terminu naboru wniosków w 2011 r. - Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

Czwartek, 17 lutego 2011 (13:56)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnym przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2011 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z planowaną przez Dysponenta Funduszu Pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmianą wysokości środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.1 - OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2011

Poniedziałek, 21 lutego 2011 (10:33)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.1 - Errata do konkursu 01/POKL/6.1.1/2011

Czwartek, 3 marca 2011 (10:06)

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego informuje, o zamieszczeniu Erraty do dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.1/2011.

Pobierz erratę (PDF 137 KB)

Zobacz ogłoszenie konkursu 01/POKL/6.1.1/2011

Zobacz notatkę ze spotkań informacyjnych w dniach 07-08.03.2011 dotyczących ogłoszonego konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2011

POKL 6.1.1 - Relacja ze spotkań informacyjnych w ramach konkursu do Poddziałania 6.1.1

Wtorek, 15 marca 2011 (08:02)

Notatka ze spotkań informacyjnych w dniach 07-08.03.2011 dotyczących ogłoszonego konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2011.

Zobacz więcej.

POKL 6.1 - Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie

Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 (13:49)

Instytucja Zarządzająca (IZ) opracowała ostateczną wersję dokumentu – Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.1 - Harmonogram przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków

Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 (13:54)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do konkursu zamkniętego nr 01/POKL/6.1.1/2011.

Pobierz plik (PDF 119KB)

Zobacz:

Ogłoszony konkurs 01/POKL/6.1.1/2011 - nabór wniosków zakończony 31 marca 2011 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektu systemowego w 2011 roku

Piątek, 8 kwietnia 2011 (13:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 7 i 8 kwietnia 2011 r., podpisał aneksy do umowy, z Powiatowymi Urzędami Pracy w Lęborku i w Kwidzynie.

Zobacz podpisane aneksy (PDF 98,9 KB)

Strona 1 z 7