Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na 2012 r.

Czwartek, 16 lutego 2012 (08:06)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2012 rok

POKL 6.1.1 - OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2012

Poniedziałek, 26 marca 2012 (11:36)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.1 - Errata do dokumentacji konkursowej konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012

Środa, 11 kwietnia 2012 (12:07)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego informuje, że na stronie internetowej została zamieszczona Errata do dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.1/2012.

POKL 6.1.1 - Relacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu do Poddziałania 6.1.1/2012

Środa, 11 kwietnia 2012 (14:25)

Notatka ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2012 roku dotycząca ogłoszonego konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012.

Zobacz więcej.

POKL 6.1.1 - Zawieszenie konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012

Piątek, 20 kwietnia 2012 (08:08)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zawiesza w dniu 27 kwietnia  2012 r. konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2012

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Łączna wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012 przekroczyła równowartość 100% alokacji dostępnej w ww. konkursie (zgodnie z Dokumentacją Konkursową nr 01/POKL/6.1.1/2012).

UWAGA:

Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane będą
do czwartku 26.04.2012 r., do godziny 15:00.


Zobacz OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2012

POKL 6.1 - Rozwiązanie umowy projektu „Wolontariat włącz się” z PL.2012 Sp. z o.o.

Piątek, 11 maja 2012 (08:33)

30 kwietnia 2012 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Wolontariat włącz się” realizowanego przez Spółkę PL 2012, nr. POKL.06.01.01-22-197/11-00 z dnia 06.03.2012 r.

POKL 6.1.1 - Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012

Wtorek, 19 czerwca 2012 (15:26)

Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012

POKL 6.1.1 - Informacja o terminie wysyłania do projektodawców pism o wyniku oceny merytorycznej projektu z konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012

Wtorek, 19 czerwca 2012 (15:27)

W dniu 1 czerwca 2012 r. Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” oraz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, powołana przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2012.

POKL 6.1.1 - Harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w konkursie 01/POKL/6.1.1/2012

Czwartek, 21 czerwca 2012 (11:55)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012.

Zobacz harmonogram (PDF 126 KB)

Zobacz listę rankingową.

POKL 6.1.1 - Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012

Poniedziałek, 25 czerwca 2012 (08:33)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zamyka w dniu 02 lipca 2012r. konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2012

Strona 1 z 3