Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL - Konkursy w 2013 roku

Czwartek, 24 stycznia 2013 (09:45)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) będzie ogłaszał, zgodnie z planem działań, jeden konkurs w Poddziałaniu 6.1.1.

Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów planuje się w marcu. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.


Zobacz dokument: Plan Dzialania VI priorytetu na 2013 rok dla województwa pomorskiego. UWAGA: wyciąg dotyczy tylko Działania 6.1 (PDF 273 KB).

 

UWAGA:

Pozostałe konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL (min. dotacje na działalność gospodarczą, mikropożyczki - Działanie 6.2) ogłasza 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt: www.defs.woj-pomorskie.pl, pokl@woj-pomorskie.pl
tel.: 58 326 82 20   lub   58 326 82 21
adres: ul. Augustyńskiego 2; 80 - 819 Gdańsk

POKL 6.1.3 - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

Czwartek, 7 lutego 2013 (07:58)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2013 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.3 - Podpisane aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku.

Czwartek, 7 marca 2013 (14:23)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 6 marca 2013 r., podpisał aneksy do umowy, z Powiatowymi Urzędami Pracy w Słupsku, w Tczewie i w Człuchowie.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.07 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL - Konkursy w 2013 roku

Wtorek, 12 marca 2013 (11:22)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) będzie ogłaszał, zgodnie z planem działań, jeden konkurs w Poddziałaniu 6.1.1.

Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów planuje się pod koniec marca zgodnie z Planem Działań dla Priorytetu VI. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Zobacz dokument: Plan Działania VI priorytetu na 2013 rok dla województwa pomorskiego. UWAGA: wyciąg dotyczy tylko Działania 6.1 (PDF 273 KB).

Zobacz jeszcze:

- Wyjaśnienia dotyczące obowiązujących kryteriów.
- Dodatkowe środki na konkursy w Pomorskim.
- Dodatkowe środki na działalność gospodarczą - Działanie 6.2 PO KL.

POKL 6.1.3 - Podpisany kolejny aneks na realizację projektów systemowych w 2013 roku.

Wtorek, 12 marca 2013 (11:26)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 7 marca 2013 r., podpisał aneks do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie w ramach projektu „Zip – Zaradny i Przedsiębiorczy”.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.12 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane kolejne aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku

Poniedziałek, 18 marca 2013 (07:21)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 8 marca 2013 r., podpisał aneksy do umów z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bytowie i w Gdańsku.

Zobacz:

Podpisane aneksy z 2013.03.08 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.3 - Podpisane ostatnie aneksy na realizację projektów systemowych w 2013 roku

Wtorek, 19 marca 2013 (09:48)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, 12 i 13 marca 2013 r., podpisał pozostałe aneksy do umów z Powiatowymi Urzędami Pracy w: Kwidzynie, Pucku, Lęborku, Chojnicach, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie.

Zobacz:

Podpisane aneksy stan na 2013.03.18 (PDF 79 KB)


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów systemowych w 2013 r.

POKL 6.1.1 - OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2013

Poniedziałek, 25 marca 2013 (09:03)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL 6.1.1 - Termin zwołania posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkusu 01/POKL/6.1.1/2013

Środa, 3 kwietnia 2013 (12:42)

Przedstawiamy informację nt. terminu zwołania posiedzenia Komisji Oceny Projektów (w ramach I rundy KOP)oraz harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.


Zobacz:

Harmonogram posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkusu 01/POKL/6.1.1/2013 (PDF 161 KB)

Zobacz także:

OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2013

POKL 6.1.1 - Termin zawieszenia konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2013

Piątek, 19 kwietnia 2013 (08:18)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zawiesza w dniu 26 kwietnia 2013r. konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Łączna wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013 przekroczyła równowartość 100% alokacji dostępnej w ww. konkursie (zgodnie z Dokumentacją Konkursową nr 01/POKL/6.1.1/2013).

UWAGA:

Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane będą w Kancelarii Ogólnej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pokój nr 218, II piętro do piątku 26.04.2013r., do godziny 15:00.


Zobacz także:

Informacje o ogłoszonym konkursie 01/POKL/6.1.1/2013

Strona 1 z 4