Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nieprawidłowości i uchybienia wykryte podczas kontroli na miejscu

Czwartek, 14 stycznia 2016 (12:36)

Informacje dotyczące obszarów w których wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia wykryte podczas kontroli na miejscu przeprowadzone w ramach PO KL w okresie 2008-2015 w projektach z Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie.

Zobacz:

Zestawienie nieprawidłowości i uchybień wykrytych podczas kontroli w PO KL (PDF KB)