Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pobierz poradniki i publikacje

Środa, 22 lipca 2015 (15:18)

Wszelkiego rodzaju publikacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie:

www.rpo.pomorskie.eu/pobierz-poradniki-i-publikacje

European Social Fund at The Skills Show 2015 - www.youtube.com

The ESF at work - www.youtube.com

Play lista filmów dot. Europejskiego Funduszu Społecznego - www.youtube.com

Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013 - zobacz.

Poradnik zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2013

Publikacje dotyczące Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013


Cykl (4 odcinki) o osobach uczestniczących w projektach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Zapraszamy do obejrzenia tych filmów w serwisie internetowym - youtube.
Audycje te były także przedstawiane na antenie TVP Gdańsk.

www.youtube.pl/wupwgdansku

Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Publikacje ogólnopolskie o Funduszach Europejskich


Zobacz także:

Audycje, filmy, spoty Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Cykl audycji „My polish dream”, opowiadających historie młodych przedsiębiorców, którzy dzięki wsparciu z EFS z powodzeniem prowadzą własne firmy.

Spot dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Maskotka Europejskiego Funduszu Społecznego