Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pobierz poradniki i publikacje

Piątek, 20 marca 2015 (11:50)


W tej sekcji zamieszczane będą poradniki i publikacje dotyczące Funduszy Europejskich i realizowanego poprzez nie Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wszelkiego rodzaju publikacje dotyczące realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się na stronie:

www.power.gov.pl/strony/o-programie/raporty

Obrazek przedstawiajacy szpulę z taśmą do projektora.Webinaria dotyczące:

"ABC wniosku o płatność”

"Logika projektu i ocena projektów"

"Promocja Funduszy Europejskich – od teorii do praktyki"

Obrazek przedstawiajacy szpulę z taśmą do projektora.European Social Fund at The Skills Show 2015 - www.youtube.com

The ESF at work - www.youtube.com

Play lista filmów dot. Europejskiego Funduszu Społecznego - www.youtube.com

Broszura pt. "Młodzi na start"

Ulotka pt. "Fundusze dla Młodych"

Raport ewaluacyjny Komisji Europejskiej podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013 - zobacz.

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Analiza sytuacji osób młodych: „Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje wsparcia”

Raport: NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe (www.eurofound.europa.eu)

Artykuł: Young people and the labour market: a tale of two NEETs (ec.europa.eu)

Raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2013

Publikacje dotyczące Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013


Cykl (4 odcinki) o osobach uczestniczących w projektach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Zapraszamy do obejrzenia tych filmów w serwisie internetowym - youtube.
Audycje te były także przedstawiane na antenie TVP Gdańsk.

www.youtube.pl/wupwgdansku

Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku


Zobacz także:

Audycje, filmy, spoty Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Cykl audycji „My polish dream”, opowiadających historie młodych przedsiębiorców, którzy dzięki wsparciu z EFS z powodzeniem prowadzą własne firmy.

Spot dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Maskotka Europejskiego Funduszu Społecznego