Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pobierz wzory dokumentów

Środa, 22 lipca 2015 (15:14)

 

Wzory dokumentów dla realizatorów projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (PDF 584 kB)

Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (PDF 698 kB)


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020(RPO WP 2014-2020) wnioski o dofinansowanie projektu składane będą poprzez specjalnie przygotowaną aplikację - Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony dany nabór wniosków o dofinansowanie projektu. 
W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu należy skorzystać z elektronicznej wersji formularza dostępnej w GWA.

Wzory umów dostępne są na stronie www.rpo.pomorskie.eu w zakładce Skorzystaj/pobierz wzory dokumentów.


Kto może starać się o środki na projekty?

 

Informacja dla uczestników - osób fizycznych.

Wszelkie dokumenty związane z przystąpieniem do projektu dostępne są u realizatorów poszczególnych projektów (w biurze lub na stronie internetowej projektu).

Lista realizowanych projektów dla osób bezrobotnych

Kto może być uczestnikiem w projekcie?