Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pobierz wzory dokumentów

Piątek, 13 marca 2015 (13:00)

Informacja dla uczestników - osób fizycznych.

Wszelkie dokumenty związane z przystąpieniem do projektu dostępne są u realizatorów poszczególnych projektów (w biurze lub na stronie internetowej projektu).

Kto może uczestniczyć w projektach skierowanych do osób młodych?