Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podpisane przez WUP umowy o dofinansowanie projektów PO KL

Piątek, 28 listopada 2008 (14:05)

Podpisane umowy 2007-2013 POKL
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

2014

01/POKL/6.1.3/2014
pobierz

Projekt systemowy Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego.

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2013

01/POKL/6.1.1/2013
pobierz (z 29.09.2014)

01/POKL/6.1.3/2013
pobierz

 

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

 

2012

01/POKL/6.1.1/2012
pobierz


01/POKL/6.1.3/2012
pobierz

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2011

01/POKL/6.1.1/2011
pobierz

02/POKL/6.1.1/2011                          
pobierz

01/POKL/6.1.2/2011                        
pobierz

01/POKL/6.1.3/2011                              
pobierz


01/POKL/VI/IN/2011
pobierz

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2010

01/POKL/6.1.1/2010                              
pobierz

02/POKL/6.1.1/2010                              
pobierz

01/POKL/6.1.2/2010                              
pobierz

01/POKL/6.1.3/2010                              
pobierz


01/POKL/VI/IN/2010                      
pobierz

 


Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2009

01/POKL/6.1.1/2009                              
pobierz

02/POKL/6.1.1/2009                              
pobierz

01/POKL/6.1.2/2009                              
pobierz

01/POKL/6.1.3/2009                              
pobierz

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2008

01/POKL/6.1.1/2008                               
pobierz

02/POKL/6.1.1/2008                              
pobierz

01/POKL/6.1.2/2008                               
pobierz

01/POKL/6.1.3/2008                               
pobierz

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

2007

01/POKL/6.1.1/2007 (pilotaż)                  
pobierz

 

Spis podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 od początku realizacji Poddziałania 6.1.1, stan na dzień 29.09.2014 (ZIP 259 KB) - Pobierz

Zobacz listę beneficjentów Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (stan z 31.03.2015)

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, dotyczącymi zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.


Zobacz.