Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomoc techniczna PO WER dla WUP w Gdańsku na lata 2019-2020

Czwartek, 3 stycznia 2019 (12:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na lata 2019-2020”.

Pomoc techniczna PO WER dla WUP w Gdańsku na lata 2017-2018

Piątek, 13 stycznia 2017 (12:50)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na lata 2017-2018”.

Pomoc techniczna PO WER dla WUP w Gdańsku na rok 2016

Czwartek, 11 lutego 2016 (08:25)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na rok 2016”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego dla pracowników zaangażowanych w realizację działań w ramach PO WER, właściwego wyboru projektów, monitorowania, kontroli oraz promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 000 779,38 PLN

Projekt Pomocy Technicznej PO WER

Wtorek, 5 stycznia 2016 (09:25)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VI - Pomoc techniczna.

Celem projektu jest:

zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego dla pracowników zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.