Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekt Pomocy Technicznej na rok 2019

Czwartek, 3 stycznia 2019 (12:49)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 12 - Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, pt. „Projekt Pomocy Technicznej IP na rok 2019”.

Cel projektu:

zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania przez WUP w Gdańsku jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 5.1 RPO WP poprzez zapewnienie: odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania oraz promocji EFS.  

Wartość projektu: 1 135 800,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków UE: 965 430,00 PLN.

Planowane wskaźniki:

  1. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 120 sztuk.
  2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 18 osób.
  3. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – 36 200 sztuk.

Projekt Pomocy Technicznej na rok 2018

Poniedziałek, 8 stycznia 2018 (13:34)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 12 - Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 pt. „Projekt Pomocy Technicznej IP na rok 2018”.

Cel projektu: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania przez WUP w Gdańsku jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 5.1 RPO WP poprzez zapewnienie: odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania oraz promocji.  

Wartość projektu: 1 306 000,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 110 100,00 PLN.

Planowane wskaźniki:

  1. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 180 sztuk
  2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 24 osoby
  3. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – 55 000 sztuk

Projekt Pomocy Technicznej na lata 2016 - 2017

Czwartek, 11 lutego 2016 (08:27)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 12 - Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 pt. „Projekt Pomocy Technicznej na lata 2016 - 2017”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014 – 2020 poprzez zapewnienie: odpowiedniego potencjału instytucjonalnego dla pracowników zaangażowanych w realizację działań w ramach RPO WP 2014 – 2020, właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania oraz promocji.  

Wartość projektu: 1 400 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 000,00 PLN