Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poznaj projekty

Środa, 22 lipca 2015 (15:20)

Tu można sprawdzić wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

www.mapadotacji.gov.pl

Wsparcie dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, dla których został ustalony profil pomocy I lub II (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Lista powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim, które otrzymały środki unijne w ramach działania wspierającego aktywizację zawodową osób bezrobotnych (5.1) RPO WP 2014-2020.

Lista podmiotów w województwie pomorskim, które otrzymały środki unijne w ramach RPO WP 2014-2020.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (stan an 2017.07)

Zobacz listę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach pozostałych działań RPO WP 2014-2020.

Baza staży i praktyk na portalu rządowym praca.gov.pl

Poszukujesz stażu lub praktyki?

Skorzystaj z utworzonej na rządowym portalu praca.gov.pl  bazy ofert staży i praktyk.

Więcej informacji o bazie ofert staży i praktyk na stronie:

zielonalinia.gov.pl


Strona bazy ofert staży i praktyk:

oferty.praca.gov.pl