Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poznaj zasady promowania projektu

Czwartek, 23 lipca 2015 (08:33)

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu trzeba podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – należy jednak wybrać takie działania, które będą zgodne celem prowadzonego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto należy odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, trzeba będzie publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Istnieje również obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu.

Jeśli masz stronę internetową, to także na niej trzeba umieść krótki opis projektu i wstawić obowiązkowe znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Oczywiście trzeba udokumentować wszelkie działania informacyjne i promocyjne, gdyż ten obszar wypełnienie będzie mógł zostać skontrolowany, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent/ realizator projektu Funduszy Europejskich możesz skorzystać z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Aktualnie dokument ten jest na stronie urzędu w zakładce: RPO WP 2014-2020 - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

O szczegółowych zasadach promocji i oznakowania projektów w RPO WP 2014-2020 możesz zapoznać się na stronie www.rpo.pomorskie.eu.

Dodatkowo

- zobacz zasady obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

- zobacz zasady obowiązujące dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacja dla beneficjentów - pytania i odpowiedzi dotyczących stosowania oznaczeń.

Oznaczenia - pytania i odpowiedzi - FAQ (zip 542 KB)