Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poznaj zasady promowania projektu

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:51)

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Informacje o dofinansowaniu trzeba podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – należy jednak wybrać takie działania, które będą zgodne celem prowadzonego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto należy odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, trzeba będzie publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Istnieje również obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu.

Zapoznaj się z zasadą umieszczania plakatu A3.

Jeśli masz stronę internetową, to także na niej trzeba umieść krótki opis projektu i wstawić obowiązkowe znaki tak, aby widać je było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Oczywiście trzeba udokumentować wszelkie działania informacyjne i promocyjne, gdyż ten obszar wypełnienie będzie mógł zostać skontrolowany, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent/ realizator projektu Funduszy Europejskich możesz skorzystać z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Aktualnie dokument ten jest na stronie urzędu w zakładce: EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

O szczegółowych zasadach promocji i oznakowania projektów możesz zapoznać się  w dziale: Dowiedz się więcej/ Weź udział w promocji programu.

Zobacz zasady obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Zobacz zasady obowiązujące dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacja dla beneficjentów - pytania i odpowiedzi dotyczących stosowania oznaczeń.

Oznaczenia - pytania i odpowiedzi - FAQ (zip 542 KB)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju sporządziło zasady dotyczące jakości informacji zamieszczanej na stronie internetowej o prowadzonym projekcie.


Realizatorzy projektów (beneficjenci) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zamieszczając informacje o projekcie na stronie internetowej lub podstronie projektu, powinni zastosować się do ustalonych zasady.

Dostosowanie się do zaprezentowanych zasad, umożliwi uczestnikom projektu oraz zainteresowanym udziałem w projekcie, w dotarciu do ważnych informacji. Dzięki temu, sprawnej będziesz mógł realizować projekt!

 

Zasady jakości informacji zamieszczanej na stronie internetowej o prowadzonym projekcie:

1. Zamieść wszystkie informacje o realizowanym projekcie na wyodrębnionej podstronie lub w część serwisu internetowego, takie jak:

a. zakres pomocy – na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu,
b. dla kogo jest projekt – kto się może zgłosić,
c. kiedy (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc,
d. w jaki sposób można się zgłosić i gdzie,
e. dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek,
f. jeśli powstał regulamin uczestnictwa w projekcie lub regulamin projektu, zrób wyciąg najważniejszych informacji i zamieść go jako treść na stronie, natomiast cały regulamin załącz jako plik do pobrania.

2. Stosuj „prosty język”, czyli przystępne i przystosowane do odbiorcy słownictwo zamiast języka urzędowego.

3. Na bieżąco aktualizuj informacje, zwłaszcza te, które dotyczą terminów.

4. Przy każdorazowej aktualizacji podaj jej datę.

5. Wszelkie zmiany informacji wyróżniaj tak, aby czytelnik mógł zauważyć, co się zmieniło.

6. Dbaj o to, aby linki podawane na stronie były właściwe i kierowały do odpowiednich stron internetowych.

7. Jako pliki do pobrania zamieszczaj tylko załączniki, np. formularz zgłoszeniowy, regulaminy, itp.