Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pozostałe granty

Czwartek, 9 czerwca 2011 (15:24)

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Grant Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Zatrudnienie: „Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia”


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
„Pracująca wieś” WUP Toruń


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL

UM Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Międzyregionalna sieć współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji

UM Województwa Małopolskiego
Wrażliwy klient (uczestnik) projektów PO KL

UM Województwa Lubuskiego
Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen (grant realizowany po połączeniu oferty UM woj. Lubuskiego oraz oferty WUP Katowice)


UM Województwa Pomorskiego
Sieć współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL


UM Województwa Łódzkiego
Partnerska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTEGRISNET


UM Województwa Dolnośląskiego
Wsparcie wdrażania projektów PO KL z obszaru adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw – ponadregionalna sieć współpracy


UM Województwa Śląskiego
Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej