Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Punkty informacyjne

Poniedziałek, 16 marca 2015 (14:17)

 

Jesteś osobą młodą, poniżej 30 roku życia (15 - 29 lat), w tym:

  • nie pracujesz (tj. jest bezrobotna/y lub bierna/y zawodowo),
  • nie kształcisz się, nie uczysz się,
  • nie szkolisz się (tj. nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Chcesz uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić umiejętności i kwalifikacje.
Uczestnictwo w projekcie realizowanym poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) może Ci to ułatwić.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie możliwości uczestnictwa w projekcie:

Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30
II piętro, pokój nr 209

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00

Kontakt:

Maciej Recki

tel.: (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807

e-mail:  efs[at]wup.gdansk.pl

UWAGA: Informacje, które powinny być zawarte w korespondencji wysyłanej pocztą elektroniczną w celu przyjmowania i załatwiania spraw - zobacz.

 

Osoby nie pracujące, powyżej 29 roku życia


prosimy o kontakt z danym powiatowym urzędem pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) lub:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 1, pok. 214, 80-819 Gdańsk


tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
fax: 58 326 81 34

e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu, pomorskiewunii@pomorskie.eu,

Jakie są usługi Sieci PIFE - zobacz.

Zobacz wskazówki dojazdu.

 

  • Lokalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich:

1)      Osoby/ podmioty z powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, powinny kontaktować się ze:

Stowarzyszeniem Wdzydzko-Charzykowskim Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”

 www.lgrmorenka.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach zlokalizowany przy ul. Wysokiej 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej)

Kontakt:

tel. (52) 334 48 47 lub 52 334 33 07

e-mail:

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl 

chojnice.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

2)      Osoby/ podmioty z powiatów: nowodworskiego, gdańskiego, m. Gdańsk, m. Sopot, m. Gdynia, powinny kontaktować się z: 

www.arp.gda.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku zlokalizowany przy al. Grunwaldzkiej 472D (Olivia Business Centre w Gdańsku, budynek Olivia Six, piętro 12).

Kontakt:

tel. (58) 323 31 06, (58) 323 32 18

fax: (58) 301 13 41

e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

3)      Osoby/ podmioty z powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, powinny kontaktować się z:


Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

www.arp.gda.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku zlokalizowany przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego)

Kontakt:

tel. (59)  714 18 44, (59) 714 18 45

fax: (59) 846 81 16

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

4)      Osoby/ podmioty z powiatów: malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, powinny kontaktować się z:


Lokalną Grupą Działania Małe Morze

 www.lgd-malemorze.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku zlokalizowany przy ul. Kościuszki 54 - Welcome Center.

Kontakt:

tel. 668 530 058 lub 728 486 436

e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

5)     Osoby/ podmioty z powiatów: wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, powinny kontaktować się ze:Starostwem Powiatowym w Wejherowie

www.powiat.wejherowo.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie zlokalizowany przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie) - obejmujący swoim działaniem powiaty:

Kontakt:

tel. (58) 572 94 52, (58) 572 94 54

fax: (58) 572 94 54

e-mail:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl 

 wejherowo.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

UWAGA:

Należy mieć na uwadze, że informacje podawane podane przez Punkty Informacyjne nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

 

Chcę realizować projekt wspierający osoby poniżej 30 roku życia (15 - 29 lat):

  • nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcące się, nie uczące się, nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
  • chcące uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umiejętności i kwalifikacje.

Środki na taką pomoc można pozyskać z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w m.in. w ramach działań:

  • 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Środki na realizację projektów mogą otrzymać wyłącznie
Powiatowe Urzędy Pracy.

  • 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Środki na realizację projektów mogą otrzymać instytucje rynku pracy
(
zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

są to:

- publiczne służby zatrudnienia,

- ochotnicze hufce pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego.

- instytucje dialogu społecznego czyli: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji Zawodowej.

 

Skontaktuj się z nami w tej sprawie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
II piętro, pokój nr 209

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00

Kontakt:

Maciej Recki

tel.: (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807

e-mail: efs[at]wup.gdansk.pl

UWAGA: Informacje, które powinny być zawarte w korespondencji wysyłanej pocztą elektroniczną w celu przyjmowania i załatwiania spraw - zobacz.

 

Chcąc realizować projekt wspierający osoby powyżej 29 roku życia prosimy o kontakt z danym punktem informacyjnym:

 

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Godziny pracy: Pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00

Telefony do konsultantów
tel.: (58) 326 81 52, (58) 326 81 48, (58) 326 81 47 fax: (58) 326 81 34

  • Lokalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich:

1)      Osoby/ podmioty z powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, powinny kontaktować się z:

Stowarzyszeniem Wdzydzko-Charzykowskim Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”

 www.lgrmorenka.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach zlokalizowany przy ul. Wysokiej 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej)

Kontakt:

tel. (52) 334 48 47 lub 52 334 33 07

e-mail:

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl 

chojnice.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

2)      Osoby/ podmioty z powiatów: nowodworskiego, gdańskiego, m. Gdańsk, m. Sopot, m. Gdynia, powinny kontaktować się z:

www.arp.gda.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku zlokalizowany przy al. Grunwaldzkiej 472D (Olivia Business Centre w Gdańsku, budynek Olivia Six, piętro 12).

Kontakt:

tel. (58) 323 31 06, (58) 323 32 18

fax: (58) 301 13 41

e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

3)      Osoby/ podmioty z powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, powinny kontaktować się z:


Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

www.arp.gda.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku zlokalizowany przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego)

Kontakt:

tel. (59) 714 18 44, (59) 714 18 45

fax: (59) 846 81 16

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

4)      Osoby/ podmioty z powiatów: malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, powinny kontaktować się z:


Lokalną Grupą Działania Małe Morze

 www.lgd-malemorze.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku zlokalizowany przy ul. Kościuszki 54 - Welcome Center.

Kontakt:

tel. 668 530 058 lub 728 486 436

e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu

 

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

5)     Osoby/ podmioty z powiatów: wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, powinny kontaktować się ze:Starostwem Powiatowym w Wejherowie

www.powiat.wejherowo.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie zlokalizowany przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie) - obejmujący swoim działaniem powiaty:

Kontakt:

tel. (58) 572 94 52, (58) 572 94 54

fax: (58) 572 94 54

e-mail:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl 

 wejherowo.pife@pomorskie.eu

Zobacz informację na stronie:

www.dpr.pomorskie.eu

 

UWAGA:

Należy mieć na uwadze, że informacje podawane podane przez Punkty Informacyjne nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.