Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Raport - Jak skutecznie wdrażać projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Piątek, 14 października 2011 (14:30)

Przedstawiamy raport z realizacji grantu „Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004-2006”, w ramach sieci współpracy w obszarze tematycznym „Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa”.

Raport - Jak skutecznie wdrażać projekty innowacyjne i ponadnarodowe 2011.09 (PDF 1,58 MB)