Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Weź udział w promocji Programu

Piątek, 13 marca 2015 (13:06)

 

Weź udział w promocji Programu

 

Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki unijnej pomocy finansowej, poprzez działania informacyjno-promocyjne.

Projektodawca określa działania, które będą zgodne z celem prowadzonego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Dodatkowo trzeba również odpowiednio oznaczyć wszystkie dokumenty dotyczące projektu, które będą publikowane np.: dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy i uczestników, zaświadczenia, certyfikaty, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności etc.

Kolejnym obowiązkiem jest również oznaczenie miejsca w którym prowadzony jest projekt, np. poprzez plakat informacyjny, banner, tablicę itp.

Informowanie o projekcie może odbywać się poprzez stronę internetową. Należy wtedy umieść krótki opis projektu i odpowiednie znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widoczne były od razu w momencie wejścia na stronę www.

UWAGA:
Więcej informacji w:

Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wer. z  14 czerwca 2016 r.)

Wzory plakatów do zamieszczania informacji na temat realizowanego projektu

 

Obowiązkowe oznaczenia

Każde działanie informacyjne i promocyjne, musi zawierać dwa znaki:

  • znak Funduszy Europejskich, z nazwą programu, z którego realizowany jest dany projekt,

FE POWER

Logo Funduszy Europejskich

 

  • znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu z którego Twój projekt uzyskał dofinansowanie.

UE EFS

Flaga UE z nazwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Opis obowiązków w zakresie informacji i promocji będzie dostępny, w wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w Poradniku Beneficjenta oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Więcej informacji w momencie zatwierdzenia wytycznych dotyczących obszaru informacyjno-promocyjnego.

UWAGA:

  • Widoczność znaków

Znaki muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umieszczenie oraz rozmiar powinny być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu, a także muszą być czytelne i wyraźnie widoczne.

  • Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić znaków w poziomie, alternatywą jest układ ułożenie znaków w pionie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

  • Liczba znaków/ logotypów

Maksymalna liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki można umieścić w innej linii.

Zgodnie z zasadą, jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej.

Nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Znaki/ logotypy do pobrania na stronie www.power.gov.pl w zakładce promocja programu.

 

Zaktualizowana baza pytań i odpowiedzi - FAQ

Zapoznaj się z nowymi interpretacjami (zip 542 KB)