Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja ze spotkania. Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy. II FORUM PORP.

Poniedziałek, 8 października 2018 (11:34)

3 października, w Gdańsku, pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy”, odbyło się II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Zgromadziło ono wiele osób zainteresowanych aktywizacją, edukacją czy zatrudnianiem osób młodych, nieaktywnych zawodowo.

Spotkanie stanowiło początek do dyskusji o przyczynach bierności młodych i gotowości pomorskich przedsiębiorców do zatrudniania osób z pokolenia Y i Z.

Relacja z drugiego spotkania dla potencjalnych wnioskodawców ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER 2018.

Środa, 7 marca 2018 (14:11)

5 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 26 stycznia 2018 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2018

Wtorek, 20 lutego 2018 (14:27)

19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 26 stycznia 2018 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Drugie spotkanie konkursowe PO WER 1.2.1 2018

Wtorek, 20 lutego 2018 (13:41)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1.2.1 PO WER 2018 – 19.02. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń

Piątek, 16 lutego 2018 (13:52)

Lista zgłoszeń na spotkanie, 19.02, dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2018, została już zamknięta.

Osoby zainteresowane konkursem i chęcią uczestnictwa w spotkaniu, mogą rejestrować się na drugie organizowane spotkanie na 5 marca.

Dodatkowo, jest również możliwość umówienia się na spotkanie indywidualnie, w dogodnym terminie.

Zobacz ogłoszenie konkursu w PO WER 1.2.1 nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Konkurs PO WER. Wsparcie młodych osób w aktywizacji zawodowej. Spotkania - Malbork, Bytów, Gdańsk.

Środa, 31 stycznia 2018 (09:49)

Prowadzisz albo planujesz realizować działania wspierające młodych zawodowo?

Chcesz poznać jakie są możliwości wsparcia młodych osób w aktywności zawodowej na pomorzu?

Weź udział w spotkaniu planowanym w Malborku, Bytowie lub Gdańsku, które organizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2018

Piątek, 26 stycznia 2018 (12:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Seminarium dot. adaptacji niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”

Czwartek, 2 listopada 2017 (11:41)

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w imieniu Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, firmy Heapmail Internet Solutions oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH, zaprasza na seminarium prezentującym i wdrażającym polską wersję programu AsA.pl, dot. adaptacji niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, w ramach projektu pt. "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Relacja z seminarium: Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne.

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:23)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 11.10.2017 r.

Semianrium 11.10.2017

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach FE na lata 2014-2020” .

Poniedziałek, 27 lutego 2017 (13:41)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., organizuje szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

Strona 1 z 2