Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stawki jednostkowe na samozatrudnienie oraz na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Poniedziałek, 21 stycznia 2019 (14:16)

W oparciu o „Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020”, utworzona została stawka jednostkowa na samozatrudnienie oraz na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Efektywność zawodowa w projektach PO WER w 2019 r.

Poniedziałek, 21 stycznia 2019 (14:03)

W wyniku rozszerzenia grup docelowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w obszarze młodzi na rynku pracy, o osoby pracujące w momencie przystąpienia do projektu, wprowadzony jest pomiaru efektywności udzielonego wsparcia (tzw. efektywność zawodowa).

Podpisane umowy projektów urzędów pracy. Poddziałanie 1.1.1 PO WER, nabór z 2018 r.

Środa, 16 stycznia 2019 (10:04)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego, podpisał już z każdym urzędem pracy, umowy o dofinansowanie projektów złożonych w pozakonkursowym naborze wniosków, w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER.

Pobierz:

Lista podpisanych umów z projektami pozakonkursowymi powiatowych urzędów pracy z naboru 01/2018 PO WER 1.1.1 stan na 14.01.2019 r.

 

 

Ostatnia lista wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy wybranych w PO WER 1.1.1 w 2018 r.

Piątek, 11 stycznia 2019 (08:41)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia ostateczną listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy wybranych w naborze pozakonkursowym PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista wniosków o dofinansowanie z naboru pozakonkursowego 01/2018 PO WER 1.1.1 stan na 10.01.2019 r.

Zobacz kryteria naboru wniosków powiatowych urzędów pracy.

Nowa lista wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy wybranych w PO WER 1.1.1 w 2018 r.

Środa, 2 stycznia 2019 (12:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia kolejną listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w naborze pozakonkursowym PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie z naboru pozakonkursowego 01/2018 PO WER 1.1.1 stan na 27.12.2018 r.

Zobacz kryteria naboru wniosków powiatowych urzędów pracy.

 

Informacja z 28.12.2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy wybranych w PO WER 1.1.1 w 2018 r.

Piątek, 21 grudnia 2018 (14:44)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w naborze pozakonkursowym PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista wniosków o dofinansowanie z naboru pozakonkursowego 01/2018 PO WER 1.1.1 stan na 21.12.2018 r.

Zobacz kryteria naboru wniosków powiatowych urzędów pracy.

Ostatnie podpisane umowy projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 r.

Piątek, 21 grudnia 2018 (14:33)

Podpisane już są ostatnie umowy o dofinansowanie projektów, na wsparcie osób młodych w województwie pomorskim.

Projekty wyłonione zostały w konkursie PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 21.12.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Następne podpisane umowy projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 r.

Piątek, 21 grudnia 2018 (09:36)

Przedstawiamy kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów, na wsparcie osób młodych w województwie pomorskim.

Projekty wyłonione zostały w konkursie PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 20.12.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 r.

Piątek, 14 grudnia 2018 (12:37)

Kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów na wsparcie osób młodych w województwie pomorskim.

Projekty wyłonione zostały w konkursie PO WER w 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 11.12.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 roku.

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 (10:45)

Informujemy, o podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie projektów na wsparcie osób młodych w województwie pomorskim.

Projekty wybrane były w konkursie PO WER z 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 6.12.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Strona 1 z 26