Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

10-12 maja Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

Poniedziałek, 6 maja 2019 (12:27)

miniaturaZapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach związanych z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich.

W całym kraju, a przede wszystkim w województwie pomorskim, 10-12 maja odbędą się różne atrakcje poświęcone Funduszom Europejskim.

 

To wyjątkowa okazja, aby odwiedzić ciekawe miejsca, a nie kiedy te, które na co dzień nie są dostępne.

Bez względu na wiek, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19

Wtorek, 9 kwietnia 2019 (11:03)

Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konkurs złożono 75 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę blisko 64 mln zł.

Zobacz:
Ogłoszenie konkursu na wsparcie osób młodych na pomorskim rynku pracy.

Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 (ZIP 466 Kb).

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 w woj. pomorskim

Wtorek, 26 marca 2019 (11:03)

Skorzystaj z Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Możesz pokazać swój projekt i wypromować swoje usługi.

Dołącz do ogólnopolskiej akcji, w ramach której organizowane będą setki wydarzeń w całym kraju.

Konkurs. 100 tysięcy na współpracę ponadnarodową w projektach.

Wtorek, 26 marca 2019 (10:54)

Logo projektu Ścieżka Współpracy. Jasno szare tło w kratkę, a na nim narysowana pokręcona droga z kolorowymi punktatorami co jakąś odległość.

Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy, w którym będzie można otrzymać 100 tys. na nawiązanie współpracy międzynarodowej i rozwijanie efektów realizowanych projektów krajowych.

Wydłużenie naboru wniosków w konkursie 1.2.1 PO WER 2019 r.

Czwartek, 14 marca 2019 (15:29)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK), informuje o zmianach do prowadzonego naboru (nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19) wniosków o dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym między innymi cudzoziemców.

Wydłużenie terminu naboru.

Wnioski na konkursu przyjmowane będą do 25 marca 2019 r. do godziny 12:00.

 

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2019.

Środa, 13 lutego 2019 (15:18)

12 i 25 lutego 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego w styczniu 2019 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19.

Zobacz więcej.

Wsparcie projektowe PO WER byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego.

Piątek, 8 lutego 2019 (13:23)

Zgodnie z nowymi zasadami wytycznych dotyczących rynku pracy, realizatorzy wyłonionych projektów od 2018 r. w PO WER, w działaniu 1.2, mają za zadanie zapewnić możliwość skorzystania z oferowanego wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), z zakresu włączenia społecznego.

Spotkanie informacyjne o konkursie na wsparcie młodych osób.

Środa, 6 lutego 2019 (13:21)

12 i 25 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 214 (II piętro) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, odbędą się spotkania poświęcone ogłoszonemu konkursowi skierowanemu na wsparcie zawodowe osób młodych.

Zobacz więcej.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu PO WER 1.2.1 2019.

Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:47)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz więcej.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.5.

Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:43)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.5), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Strona 1 z 28