Ergonomia, czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej (PORADNIK)

miniatura

Użyteczne wskazówki ergonomiczne, odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w poradniku „Ergonomia. Czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej” (wydawca: WUP w Gdańsku, 2014 r.). Poradnik wykorzystywany jest podczas realizacji specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego w Pomorskim Ośrodku Kompetencji w Gdańsku.


Ocena kompetencji psychologicznych

miniatura

Ocena kompetencji dokonywana jest na podstawie obserwacji Klienta przez doradcę zawodowego (asesora) w trakcie wykonywania zadań o charakterze próbek pracy. Zadania mają postać krótkich, maksymalnie 45-minutowych działań wykonywanych jest przez Klienta samodzielnie. W części zadań Klientowi towarzyszy aktor, w którego rolę wciela się jeden z pracowników niebiorących udziału w ocenie kompetencji psychologicznych danego Klienta.


Specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego

miniatura

W roku 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjął się opracowania, przetestowania i wdrożenia do praktyki działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego. Na Model specjalistycznych usług, który opracowaliśmy i przetestowaliśmy, składają się następujące usługi: badanie kompetencji psychologicznych; badanie możliwości fizycznych oraz doradztwo ergonomiczne.


Trzecie miejsce dla Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w ogólnopolskim konkursie REGATY ROZWOJU

Więcej

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Konferencja "Pomorski model specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego"

Więcej

Szkolenie dla doradców zawodowych z czterech województw

Więcej

Kierownicy, doradcy CIiPKZ w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Eksperci Banku Światowego w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej