Ludzie

Pomorski Ośrodek Kompetencji / Zespół ---------------------------------------------------------------

Wojciech Józef Konkel Małgorzata Drewing
Wojciech Józef KONKEL Kierownik Małgorzata DREWING Doradca zawodowy Magdalena SYCH Doradca zawodowy Dorota TERMAN Terapeuta zawodowy

Projekt innowacyjny / Zespół ---------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Fedorowicz
  Kierownik projektu
................................... Barbara SZYMAŃSKA Główny specjalista Katarzyna INDRASZYS Spec. ds. finansowych


Rada Konsultacyjna

Społeczny, ekspercki zespół specjalistów wspierający merytorycznie prace dot. opracowania i wdrożenia specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia. Rada konsultacyjna funkcjonuje przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Posiedzenia

Pierwsze posiedzenie
29 października 2012
Drugie posiedzenie
16 października 2013

Trzecie posiedzenie
14 listopada 2014


Skład

Dariusz GOBIS, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej)

Wojciech SZCZEPAŃSKI, Członek zarządu Pracodawcy Pomorza

Aleksandra PESZEK, Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o.

Grażyna MORYS-GIEORGICA, Główny specjalista ds. poradnictwa zawodowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Tadeusz ADAMEJTIS, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Michał BRUSKI, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (Przewodniczący Grupy Sterującej projektem)

Krystyna DOMINICZAK, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku

Wiesława DUDZIAK, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dariusz MAJOREK, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Grażyna SOBIERAJ, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Joanna SIWICKA, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Alicja WRÓBEL, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Barbara KAPICA, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

Bogusława JAWORSKA, Doradca klienta (doradca zawodowy) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Magdalena JURCZYŃSKA, Starszy doradca klienta (doradca zawodowy) Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Kariona CHAMIER-CIEMIŃSKA, Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Prof. UG dr hab. Mariola BIDZAN, Uniwersytet Gdański

Odeta MAZUR-GOŁYSZNY, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku

Urszula SZUKAŁA, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

Beata GRZEGORSKA, Kierownik Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Janina LIEDTKE-JAREMA, Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Karolina SIKORA, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych O/Pomorski