Trzecie miejsce dla Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w ogólnopolskim konkursie REGATY ROZWOJU

Zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" otrzymał wyróżnienie (3 miejsce) w ogólnopolskim konkursie „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

"Po tej dzisiejszej wizycie w Pomorskim Ośrodku Kompetencji chciałbym, żeby wojewódzkie urzędy pracy w całym kraju stworzyły podobne jednostki sprawdzające umiejętności i kompetencje. Jest to innowacyjna forma, w jaki sposób sprawdzić i dostosować swoje umiejętności, kwalifikacje do potrzeb rynku pracy, jak sprawdzić czy dana osoba pasuje do rynku, czy może wykonywać prace fizyczne" - powiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Gdańsku 3 lipca 2015 r.

Konferencja "Pomorski model specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego"

 Zdjęcie

Konferencja "Pomorski model specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego" - 18 czerwca 2015 r. w Warszawie

Szkolenie dla doradców zawodowych z czterech województw

Podczas 10 - dniowego szkolenia w Pomorskim Ośrodku Kompetencji (w dniach 11-15 i 25-29 maja 2015 r.) 12 doradców zawodowych przygotowywało się do korzystania w swojej pracy z klientem z "próbek pracy".

Kierownicy, doradcy CIiPKZ w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Kierownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Legnicy i Warszawy z wizytą w Pomorskim Ośrodku Kompetencji (21 kwietnia 2015 r.)

Trzecie miejsce dla Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w ogólnopolskim konkursie REGATY ROZWOJU

Więcej

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Konferencja "Pomorski model specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego"

Więcej

Szkolenie dla doradców zawodowych z czterech województw

Więcej

Kierownicy, doradcy CIiPKZ w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Eksperci Banku Światowego w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w sprawie wdrażania specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego

Więcej

Seminarium dotyczące systemów FCE z udziałem Prof. Michiela F. Renemana

Więcej

Przedstawiciele MPiPS w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej

Więcej

Ergonomia, czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej

Więcej

Związkowcy z Islandii w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

W Sejmie RP o Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Edukatorzy ze Szwecji w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Podlaskie Partnerstwo na rzecz modernizacji szkół zawodowych w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Marszałek Mieczysław Struk odwiedził Pomorski Ośrodek Kompetencji

Więcej

TVP Gdańsk w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Wiceminister Jacek Męcina w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Więcej

Drugie posiedzenie Rady Konsultacyjnej 16.10.2013

Więcej

Koniec pierwszego etapu realizacji projektu innowacyjnego WUP w Gdańsku

Więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej

Więcej

Ruszyły prace nad "Wielowymiarowym modelem wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych"

Więcej
Strona 1 z 5