Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konsultacje (spotkania) indywidualne z doradcą zawodowym

Oferta Centrum skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.

Naszymi klientami są między innymi osoby, które:

 • aktualnie nie są zatrudnione i poszukują pracy,
 • pracują i rozważają zmianę pracy, stanowiska, branży,
 • uczą się lub studiują i chcą przygotować się do wyboru zawodu lub wejścia na rynek pracy,
 • planują powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie,
 • rozważają podjęcie działalności gospodarczej.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy czy zameldowanie (zamieszkanie) na terenie województwa pomorskiego nie są wymagane.

Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.

Liczba spotkań nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od Państwa potrzeb.

Na pierwsze spotkanie prosimy o zarezerwowanie min. 1 godziny.

Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających poufność rozmów.

Przykłady kwestii poruszanych podczas rozmów indywidualnych :

 • redagowanie i konsultacje dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny, formularz aplikacyjny),
 • pomoc w analizie rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
 • omawianie sposobów poszukiwania pracy, docierania do informacji o wolnych miejscach pracy; analiza przykładowych ofert pracy,
 • poszukiwanie pomysłów i informacji o możliwościach odbycia stażu, praktyk zawodowych czy wolontariatu, z uwzględnieniem ofert organizacji pozarządowych,
 • oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, firm szkoleniowych,
 • oferta organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów, zakładających możliwość wsparcia dla klientów Centrum,
 • zasady korzystania z usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy,
 • pomoc w planowaniu przedsięwzięć w ramach własnej działalności gospodarczej:
  • wsparcie w ocenie szans na realizację pomysłu,
  • rozpoznanie mechanizmów działających w bliższym i dalszym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, dotyczących np. oddziaływania konkurencji
   i odbiorców na rynek czy wskaźników ekonomicznych
  • wskazówki dotyczące treści biznesplanu oraz wniosku o dotację lub pożyczkę.

W pracy z klientami Centrum wykorzystujemy kwestionariusze badające preferencje
i zainteresowania zawodowe oraz uzdolnienia przedsiębiorcze.

Rzeczywistą potrzebę użycia oraz dobór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego określa doradca zawodowy po przeprowadzeniu rozmowy z klientem.

Wynik testu może stanowić dodatkową pomoc w procesie identyfikowania obszarów zainteresowań zawodowych. Informacja zwrotna oparta na wynikach kwestionariusza może być inspiracją w planowaniu ścieżki zawodowej, a także wspierać proces podejmowania decyzji o dalszych krokach.

Na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 58 323 72 30.

 „Poradnictwo na odległość”

Klientom, dla których bezpośredni kontakt z Centrum jest kłopotliwy z uwagi na miejsce zamieszkania czy inne niedogodności, udzielamy informacji i porad drogą e-mail oraz telefonicznie.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.