Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Współpraca

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.
Henry Ford

Przedsięwzięcia, które realizujemy wraz z partnerami zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu, którym jest wsparcie osób stojących w obliczu poważnych decyzji edukacyjnych
i zawodowych.

Nasze działania oparte są na dobrych relacjach, które sprzyjają otwartej wymianie informacji i doświadczeń.

Jednym z naszych zadań jest koordynacja i rozwój usług poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej w regionie.

Dokładamy wszelkich starań, by podejmowane działania charakteryzowały się wysokim poziomem adekwatności w stosunku do potrzeb lokalnych instytucji z otoczenia rynku pracy, przedsiębiorczości i  edukacji.

Różnorodność współpracujących z nami instytucji wskazuje na szerokie spektrum działań
z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej.  

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z :

  • powiatowymi urzędami pracy (wpieramy metodycznie i szkoleniowo kadrę pracowników powiatowych urzędów pracy, udzielamy wsparcia doradczego dla klientów PUP w formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć grupowych, bierzemy udział w targach pracy, w działaniach promujących indywidualną działalność gospodarczą w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości);
  • akademickimi biurami karier, kołami i stowarzyszeniami studenckimi (organizujemy cykliczne spotkania dla pracowników ABK oraz spotkania informacyjne i zajęcia grupowe dla studentów, bierzemy udział w targach pracy, edukacji i kariery);
  • szkołami ponadgimnazjalnymi (prowadzimy zajęcia grupowe dla uczniów klas maturalnych podczas których poruszamy kwestie związane ze świadomym planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej);
  • instytucjami z obszaru przedsiębiorczości (Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim) oraz z organizacjami pomocowymi (FOSA, Integracja, Integralia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

We współpracy z tymi instytucjami nasze działania skupiają się na prowadzeniu spotkań indywidualnych i zajęć grupowych z klientami powyższych organizacji, wymianie doświadczeń oraz aktywnym udziale w organizowanych spotkaniach.

  • specjalistami – praktykami z zakresu HR, zarządzania zasobami ludzkimi (panele dyskusyjne z ekspertami w ramach organizowanych przez Centrum zajęć grupowych)
  • pracodawcami (udzielamy bezpłatnej pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników).

Pragniemy zachęcić tych Państwa, którym bliski jest obszar poradnictwa zawodowego, rynku pracy, edukacji i rozwoju  do współpracy z naszym Centrum.

Serdecznie zapraszamy!

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.