Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Usługi dla pracodawców

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na wniosek pracodawców udzielają bezpłatnej pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie indywidualnych porad zawodowych

Indywidualne porady zawodowe adresowane do pracodawców i ich pracowników.

Poradnictwo zawodowe wspiera procesy zmierzające do efektywnego wykorzystania potencjału pracowników. Doradcy udzielają pomocy między innymi w doborze szkoleń lub profilu studiów podyplomowych, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Korzyści:

  • Współpraca z kompetentną kadrą doradców zawodowych
  • Możliwość zastosowania narzędzi diagnostycznych w procesie doradczym
  • Dostępność zaplecza technicznego i lokalowego CIiPKZ
  • Możliwość realizacji usługi w siedzibie pracodawcy lub w siedzibie CIiPKZ
  • Dbałość o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych

Usługę realizujemy bezpłatnie.
Z przyjemnością przybliżymy szczegóły. Zapraszamy do kontaktu!

CIiPKZ w Gdańsku
ul. Żabi Kruk 16 (parter)
80-822 Gdańsk
tel.: 58 32 37 230
e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl

CIiPKZ w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel.: 59 846 83 08
e-mail: doradcysl@wup.gdansk.pl

Usługi świadczone są na wniosek pracodawcy: pobierz Wniosek (PDF, 193KB).

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.