Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Czym jest EURES ?

Poniedziałek, 15 grudnia 2008 (14:46)
Logotyp EURES

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES

Znajdź wymarzoną pracę lub odpowiednich pracowników.

EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia, to powołana przez Komisję Europejską sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy (takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne…), wspierająca mobilność zawodową mieszkańców na terytorium państw należących do Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego* i Szwajcarii.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, dała polskim obywatelom możliwość korzystania z nowej usługi rynku pracy, jaką jest międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.

Doradcy i Asystenci EURES w ramach wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy służą swoją pomocą w zakresie:

 

  • międzynarodowego pośrednictwa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz przedsiębiorców rekrutujących wykwalifikowaną kadrę z krajów UE
  • dostępu do niezbędnych informacji o warunkach życia i pracy w krajach europejskich
  • organizacji projektów rekrutacyjnych w tym giełd i targów pracy dla krajowych i zagranicznych pracodawców

* Państwa należące do EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.