Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Problem handlu ludźmi

Poniedziałek, 13 października 2014 (12:02)

Czym jest handel ludźmi i praca przymusowa?

Wielu z nas zapewne czytało lub słyszało o ludziach, którzy musieli pracować w gospodarstwie rolnym czy na budowie po kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia i w złych warunkach, bardzo często pilnowani przez uzbrojonych strażników.

Możliwe też że znane nam są przypadki zmuszania do kradzieży lub do żebrania. Osoby te są ofiarami handlu.

Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem, porwaniem i zniewoleniem.

Jest to także poważne przestępstwo, najczęściej o charakterze międzynarodowym za popełnienie którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara

Polski Kodeks Karny w: art. 189a § 1 mówi że:

„Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

zaś w § 2 mówi że:  „Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Możesz jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo i w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu

Każdy, kto decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu pracy za granicą, zarówno w krajach Unii Europejskie jak i poza nią powinien bardzo dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie www.handelludzmi.eu

Zobacz więcej:

Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne (KCIK) www.kcik.pl – Infolinia dla ofiar tel. 22 628-01-20   

Inne instytucje:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
www.strada.org.pl
tel.  22 628-99-99    

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
www.fdds.pl
tel. 22 616-02-68, 22 616-03-14 
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  116 111   
infolinia 800-100-100     

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.pl
linia wsparcia 22 654 70 70 tel. w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej 
www.po-moc.pl
tel. 32 255-38-69

Polecane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych publikacje o tematyce handel ludźmi; dostępne na stronie:

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/polecane-publikacje?page=0

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.