Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Struktura organizacyjna EURES w województwie pomorskim

Czwartek, 10 marca 2016 (14:16)

Koordynacją polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwojem usług EURES w Polsce zajmuje się Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Usługi EURES świadczone są przez kadrę EURES, którą tworzy obecnie w Polsce ponad 50 doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy i wojewódzkich komendach Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES.

Ponadto w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie całego kraju, co najmniej jeden pośrednik pracy realizuje zadania i świadczy usługi EURES wobec polskich poszukujących pracy oraz polskich pracodawców.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do polskiej kadry EURES można znaleźć na stronie: www.eures.praca.gov.pl

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.