Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Usługi EURES dla pracodawców polskich

Poniedziałek, 14 marca 2016 (11:10)

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla pracodawców polskich:

1. Ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Wyszukiwarka ofert pracy  dostępna jest na Europejskim Portalu Mobilności  Zawodowej. Oferty pracy są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

2. Dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą
Dostęp do bazy CV na europejskim portalu mobilności zawodowej odbywa się poprzez rejestrację w zakładce „Utwórz konto EURES” znajdującej się w części przeznaczonej dla pracodawców. Rejestracja na portalu umożliwia wyszukiwanie CV odpowiadające twoim wymaganiom, przeglądanie profili kandydatów, zapisywanie oraz ich organizowanie, ułatwiając w ten sposób proces rekrutacji.

Konto EURES może założyć każda firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, po zaakceptowaniu deklaracji prywatności i szczegółowych warunków korzystania z portalu.

3. Uzyskanie bieżących informacji nt. wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES.
Udział w  międzynarodowych  targach pracy, które organizowane są przez sieć EURES, daje pracodawcom - również polskim - możliwość rekrutacji zagranicznych pracowników.
Aktualna lista wydarzeń znajduje się w zakładce "Kalendarz wydarzeń"  na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl lub w „Kalendarzu wydarzeń” na europejskim portalu mobilności zawodowej EURES: www.eures.europa.eu

4. Wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju EOG poprzez: 
- zebranie CV kandydatów,
- wstępną selekcję kandydatów,
- pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za   granicą,
- możliwość reprezentowania pracodawcy na zagranicznych targach pracy.

Na życzenie pracodawcy doradca EURES (z Polski lub kraju pochodzenia kandydatów do pracy) może zebrać podania o pracę i CV kandydatów zainteresowanych daną ofertą. Może także przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

W celu rekrutacji pracownika z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracodawca może zwrócić się do pośrednika pracy realizującego zadania EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy bądź do doradcy EURES lub asystenta EURES w wojewódzkim urzędzie pracy.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.