Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zadania EURES

Wtorek, 16 grudnia 2008 (08:22)
Celem sieci EURES jest dążenie do stworzenia europejskiego rynku pracy poprzez:
  • wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy
  • międzynarodowe pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji ekonomicznej w krajach EOG* i Szwajcarii
  • udzielanie praktycznych wskazówek związanych z bezpiecznym wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy
  • zapewnienie przejrzystość rynku pracy na terenie EOG
Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG.
Usługi sieci EURES świadczone są bezpłatnie przez urzędy pracy i instytucje partnerskie na terenie EOG i Szwajcarii, w tym również w Polsce.

* Państwa należące do EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

PRACOWNIK DO ZBIERANIA I SORTOWANIA KWIATÓW

Zobacz.

ELEKTRYK NISKIEGO NAPIĘCIA

Zobacz.

ZBIÓR OWOCÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU PIECZAREK

Zobacz.