Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 17-23 XI 2014r.

Środa, 15 października 2014 (12:43)

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do współpracy przy organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 17-23 listopada 2014 r.

Informacje o wszystkich wydarzeniach ŚTP zamieszczone są na stronie internetowej http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest ogólnoświatową inicjatywą, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W tym samym czasie, na całym świecie odbywają się tysiące spotkań i wydarzeń. Wszystkie skierowane są do młodych ludzi – uczniów, studentów, osób które zainteresowane są założeniem własnej działalności gospodarczej lub wzbogaceniem swojej wiedzy, nabyciem umiejętności, które później mogą być wykorzystane na rynku pracy.

Możliwości organizacji wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są bardzo szerokie i obejmują m.in.: spotkania z przedsiębiorcami, szkolenia, seminaria, warsztaty, wykłady z zakresu przedsiębiorczości, konferencje, jak również dni otwarte, gry, konkursy, wystawy, przedstawienia i happeningi oraz wiele innych aktywności.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. po raz kolejny, jako koordynator działań w województwie pomorskim, zachęca do współpracy w tworzeniu tego wydarzenia. Aby zostać partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wystarczy zorganizować wydarzenie i zgłosić je do ARP S.A. do końca października 2014 r. Informacje o wszystkich wydarzeniach ŚTP zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/.