Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekty własne

Poniedziałek, 27 października 2008 (11:59)

Projekty własne na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, finansowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej realizujemy od wielu lat. Aktywne uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, krajowych oraz ponadnarodowych inicjatywach wspierających rozwój rynku pracy czyni nas doświadczonym i rzeczowym Partnerem w dziedzinie rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami!

Dane kontaktowe:
Wydział Programów Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
e-mail: wup@wup.gdansk.pl

Zapraszamy do zapoznania się z projektami WUP w Gdańsku.
Szczegółowe informacje znajdują się w panelu obok.