Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Poniedziałek, 20 marca 2017 (08:47)

W dniu 11 grudnia 2013 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów III Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę następujące kryteria: jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł; stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu; podejście metodologiczne; poziom redakcyjny i edytorski pracy; walory aplikacyjne pracy.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody:

I nagroda

Pani Bogna Kociumbas - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

za pracę magisterską pt. „Zawód: kulturoznawca? Analiza zawodowych losów absolwentów studiów kulturoznawczych Uniwersytetu Gdańskiego w kontekście obranej ścieżki kształcenia i realiów rynku pracy” napisaną pod kierunkiem dr Monika Białek.

Nagrodę przyznano za ciekawą i wnikliwą analizę losów zawodowych absolwentów kierunku kulturoznawstwa, która może stanowić wzorzec prac badawczych nad losami absolwentów innych niszowych kierunków studiów.

II nagroda

Pani Dorota Karc - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

za pracę magisterską pt. „Losy zawodowe absolwentów socjologii i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie”  napisaną pod kierunkiem prof. Jarosława Załęckiego.

Nagrodę przyznano za wzbogacenie wiedzy dotyczącej losów zawodowych absolwentów wybranych kierunków, wpisujące się w trend badań szeroko rozumianego rynku pracy.

III nagroda

Pani Kamila Salamonik - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

za pracę magisterską pt.” Poczucie sprawiedliwości proceduralnej a zaangażowanie organizacyjne” napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Niesiobędzkiej.

Nagrodę przyznano za praktyczny wymiar pracy umożliwiający wykorzystanie jej wyników w zakresie organizacyjnym, ze wskazaniami rozwiązań dla konkretnej organizacji.